Halkbank web
Ekonomi Kaynak: Özlem PALA 23.06.2024 17:01 Güncelleme: 21.06.2024 08:21

Mondi, kar dağıtımı yapmayacak

Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş, kar dağıtmayacak.
Mondi, kar dağıtımı yapmayacak

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlanan, sunum esasları, SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2023 -31.12.2023 hesap dönemine ait TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre net dönem karının (zararının) - 894.698.218 TL, yasal kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmemiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait gelir tablosunda dönem net karı veya zararı hesabının -265.111.084,36 TL olması nedeniyle, şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine ve yasal kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda dönem zararı oluşmuş olması nedeniyle, yönetim kurulumuzun kar dağıtımı yapılmaması kararının 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gündemine konulmak suretiyle kar payı dağıtımı yapılmaması yönündeki yönetim kurulu önerisinin 2023 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.''