Halkbank web
Ekonomi Kaynak: Hibya Haber Ajansı 20.06.2024 12:00 Güncelleme: 20.06.2024 12:13

Hareket Proje, kar dağıtmayacak

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş, kar dağıtmayacak.
Hareket Proje, kar dağıtmayacak

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

''Yönetim kurulunun 14.06.2024 tarih 2024/12 sayılı kararı çerçevesinde, şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II - 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarına göre net dönem karının 1.037.328.343 TL, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 3.541.119,64 TL olduğu tespit edilmiştir.

Şirketimiz kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle mevcut ekonomik konjonktür, şirketimizin uzun vadeli stratejileri ve menfaatleri ile yatırımların finansmanı dikkate alınarak, 2023 hesap dönemine ait dağıtılabilir karın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasına ve kar dağıtım tablosunun kabul edilerek şirketin işbu kararı takiben yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.''