DİPLOMAT ÇİFTİN İDDİALARI YALANLANDI

Türkiye Çarşamba 26 Ocak 2022 13:24

İki yıl öncesine kadar Türkiye Cumhuriyeti Hannover Başkonsolosluğu'nda görev yapan bir diplomat çiftin iddialarının yalan olduğu öğrenildi.

Diplomat çiftin iddiaları yalanlandı

İki yıl öncesine kadar Türkiye Cumhuriyeti Hannover Başkonsolosluğu’nda görev yapan bir diplomat çiftin iddialarının yalan olduğu öğrenildi.

Merkeze atanmalarına rağmen Almanya'da kalmaya devam eden Mehmet ve Güler Fidan'ın son olarak "konsolosluğa alınmadık" iddiasının gerçekleri yansıtmadığı ortaya çıktı.

Mehmet Fidan ve Güler Fidan’ın Başkonsolosluk binasına alınmadığı iddiasına ilişkin YeniBirlik'in ulaştığı kaynaklar iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade ettiler. Alınan bilgiye göre, 27 Aralık 2021 tarihinde ve 21 Ocak 2022 tarihinde Hannover Başkonsolosluğuna gelişlerinde bina içine alındıkları ve ve işlemlerinin yapıldığı öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, Hannover Başkonsolosluğunda görevli oldukları dönemde görev mahallinde belirlenen usul ve esaslarla bağdaşmayan, anılan Başkonsolosluğun mesai düzenini bozan ve bir süredir devam etmekte olan fiilleri hakkında Ekim 2020’de başlatılan inceleme ve değerlendirme sonucunda 12 Şubat 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle merkez görevine atanmışlar.

Öyleki, ifade edildiğine göre, bu husus yargı kararlarıyla da sabit olup, adı geçenlerin merkeze atanmalarına dair idari yargıya taşıdıkları hukuki süreçlerin hiçbirinden sonuç alamamışlar.

İddia edildiğinin aksine, her iki memurun merkeze atanmalarına dair disiplin süreci ve karar ile hizmet pasaportu suistimali iddiaları arasında sebep, konu ve zamanlama bakımından doğrudan veya dolaylı herhangi bir bağlantı da esasen bulunmamakta.

Öğrenildiğine göre, bu konuyu, kendileri hakkında yürütülen disiplin sürecinde verdikleri savunmalarda da hiçbir biçimde gündeme getirilmemiş. Bakanlıkça ayrıca yapılan inceleme de, adı geçenlerin merkeze atanmaları ile öne sürdüklerinin aksine gri pasaport hadisesi arasında herhangi bir neden sonuç ilişkisi bulunmadığını net olarak ortaya koymuştur.

Kaynaklar, gri pasaport suistimali iddialarını sonradan ve geriye dönük olarak şahsi menfaatleri doğrultusunda istismar ettiklerine vurgu yaparken, Bakanlığın yetki alanında bulunmayan konuyu kamuoyunu da yanıltacak şekilde merkeze çekilmelerinin gerekçesi gibi gösterme gayretine girdiklerinin de altını çizdiler.

Konuya ilişkin edinilen bilgiler şu şekilde:

Her iki memur, 15 Mart 2021 tarihinde Ankara’da göreve başlamaları gerekirken merkeze atama kararının kendilerine tebliğ edilmesinin hemen akabinde, 2021 yılının Şubat ayından itibaren, on bir ay boyunca birbirini takip eden kesintisiz hastalık raporları sunmak suretiyle Almanya’da kalmaya devam etmişler.

Mehmet Fidan, raporunu sonlandırarak ülkeye dönüş niyetini Bakanlığa bildirmiş, iddia edilenin aksine, yolluk işlemleri haberlere konu 20 Ocak 2022 tarihinde Hannover Başkonsolosluğu binasında kaldığı dört saat içinde tamamlanmış.

Dikkat çeken bir diğer nokta, Mehmet Fidan’ın ve Güler Fidan’ın Türkiye aleyhine faaliyet gösteren çevrelerle iltisaklı bir kameraman eşliğinde Başkonsolosluk binasına planlı olarak gelmeleri ve bahse konu haberin kendileri Başkonsolosluk binasından çıkmaları dahi beklenmeden, halen içeride bulundukları ve işlem yaptırdıkları sırada yayınlanması.

Bunun yanı sıra, Mehmet Fidan’ın kimi internet sitelerinde de yer alan bazı haberlerde iddia edilen, Başkonsoloslukta asker kaçağı bir personel çalıştırıldığına dair iddialar da gerçek dışı.

Ulaşılan bilgilere göre, Mehmet Fidan, Konsolosluk biriminde görevli olmamasına rağmen usulsüzce yazışma yapmış ve bahse konu personel 1983 yılında mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmiş olan dövizle askerlik hizmetinin iptalini talep etmiş. Asker kaçağı olduğu iddia edilen personel tarafından başlatılan hukuki süreç kapsamında yargı mercileri, söz konusu personelin dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılmasına dair işlemin yürütmesini durdurmuş.

Kaynaklar, Bakanlıkça yürütülen disiplin ve inceleme süreçlerini, yargı kararlarını, Mehmet Fidan ve Güler Fidan tarafından basın yoluyla gündeme getirilen ve herhangi bir temeli bulunmadığı ifade edilen iddiaların gerçek dışı olduğunu, merkeze atama kararlarına suni olarak itiraz edilmesi amacıyla üretildiği de açıkça gösterdiğini ifade ettiler.

 

 

ABONE OL